werk en inkomen

 

In Rotterdam doet iedereen mee. Wie kan werken, moet werken.

Wie kan werken, moet werken

In Rotterdam doet iedereen mee. Wie kan werken, moet werken.

De gemeente Rotterdam helpt werkzoekenden met vacatures, trainingen en werkervaringsplekken. Heeft u geen baan en te weinig geld om rond te komen? Dan kunt u een uitkering aanvragen. Doe hier uw aanvraag bijstandsuitkering bij de gemeente Rotterdam.
Een uitkering is tijdelijk en u doet er iets voor terug. U probeert werk te vinden, u volgt een traject naar werk of u levert een tegenprestatie (vrijwilligerswerk, scholing of een maatschappelijk nuttige activiteit).

Meer informatie vindt u via de links op deze pagina en in de informatiebladen.

Uitkering

Aanvragen bijstandsuitkering en veelgestelde vragen Geldplan Rondkomen is meedoen
Actueel aantal bijstandsuitkeringen Jaaropgave Taaleis in de bijstand
Alleenstaande ouder Jongeren tot 27 jaar Tegenprestatie
Beleidsregels en verordeningen Werk en Inkomen Kostendelersnorm Voorliggende uitkeringen en voorzieningen
Bijstandsbedragen Kwijtschelding en terugvordering Wanneer staat het geld op mijn rekening?
Filmpje: huisbezoek Participatiewet Wijzigingen doorgeven


Werk

Doorlopende vacatures Jongeren aan de slag Websites werk
Eigen bedrijf beginnen Ondersteuning re-integratiemiddelen WerkLoont Rotterdam
Hulp Dichtbij UWV werkmap Beleidskader Werk en Inkomen


Voor werkgevers

Social Return Werkgeversservicepunt Rijnmond
Social Impact Bonds Rotterdam UWV voor werkgevers


Fraude

Wat is fraude? Rechten en plichten Fraude met uitkeringen (digitaal) melden


Sociale werkvoorziening

Participatiewet: gevolgen voor sociale werkvoorziening Sociale werkvoorziening


Contact

Locatie IJsselmonde Werkgeversservicepunt Rijnmond Jongerenloket
Locatie  Delfshaven Klachten Werk en Inkomen Cliëntenraad W&I Rotterdam

Rotterdam

nieuws werk en inkomen

Veranderingen Jeugdtegoed in 010werkt februari
010werkt februari 2017
01 maart 2017 | lees meer
Fout bij verzending polissen VGZ rotterdam pakket
Een deel van de verzekerden ontvangt een polis met een verkeerde maandpremie. Lees deze informatie.
18 november 2016 | lees meer
Participatiewet
Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht.
31 oktober 2016 | lees meer
Kom uit de geldzorgen!
‘Kom uit de geldzorgen!’, een stappenplan over geld, is vanaf 1 oktober beschikbaar.
30 september 2016 | lees meer
Alleenstaande ouder
Bent u alleenstaande ouder met een laag inkomen? Misschien heeft u recht op extra geld.
08 januari 2016 | lees meer
Filmpje: Huisbezoek
De gemeente controleert van iedereen met een bijstandsuitkering of die persoon daar recht op heeft.
08 januari 2016 | lees meer
Taaleis in de bijstand
Voor mensen die het Nederlands niet of beperkt begrijpen is het moeilijker om mee te doen in Nederland.
29 oktober 2015 | lees meer
Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken