vergunningen detailhandel

 

Wilt u een winkel starten of heeft u een winkel? Dan krijgt u te maken met de regels voor de detailhandel.

Innemen van gemeentegrond voor commerciële doeleinden
Om diverse redenen organiseren ondernemers allerlei activiteiten. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn om de verkoop en/of naamsbekendheid te promoten. In een aantal gevallen gebeurt dit niet (of niet alleen) in een eigen gebouw of op eigen terrein. Het is de bedoeling hiervoor een stuk van de openbare ruimte te gebruiken, bijvoorbeeld om een tent neer te zetten. Het innemen van gemeentegrond) is alleen toegestaan als hiervoor vergunning is verleend.

Winkeltijden Rotterdam
Winkeliers bepalen zelf, binnen de mogelijkheden van de Winkeltijdenwet en de Verordening Winkeltijden Rotterdam 2014, wat de openingstijden van hun winkel zijn.

Winkeltijdenwet, incidentele ontheffing
Wanneer u buiten de normale openingstijden open wilt zijn dan moet u een ontheffing voor de Winkeltijdenwet aanvragen.

Winkeltijdenwet, permanente ontheffing
De permanente ontheffing winkeltijdenwet verleent toestemming om buiten de normale openingstijden open te zijn, bijvoorbeeld nachtwinkels.

De Winkeltijdenwet bepaalt op welke tijden winkeliers open mogen zijn. Als normale openingstijden noemt de wet:

  • Maandag tot en met zaterdag: van 6.00 uur tot 22.00 uur
  • Zon- en feestdagen: van 12:00 uur tot 22.00 uur.


Controle op winkeluitstallingen
Winkeliers kunnen hun goederen op de openbare weg (stoep) voor hun winkel neerzetten. In Rotterdam moet de winkeluitstalling aan bepaalde voorwaarden voldoen. Stadstoezicht controleert op naleving van deze regels.

 

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken