raadsbehandeling feyenoord city

21 maart 2017 | gemeente rotterdam | nieuwsbericht

De gemeenteraad bespreekt vanaf 29 maart 2017 het dossier Feyenoord City. Hieronder een toelichting op het proces.

Impressie Feyenoord City

Impressie Feyenoord City (OMA)

Wat is Feyenoord City?
Feyenoord City is een gezamenlijk initiatief van Feyenoord Rotterdam N.V. en Stadion Feijenoord N.V. Het plan voorziet in de herontwikkeling van het gebied rond het huidige stadion. Er is ruimte voor wonen, werken, sporten en recreŽren. Het programma bestaat uit 325.000 m2 (exclusief parkeren), een gebied dat loopt van een nieuw stadion aan de Nieuwe Maas (Veranda West) tot en met De Kuip. Het huidige stadion wordt herontwikkeld tot een multifunctioneel gebouw. In het gebied komen onder meer woningen, winkels, sportvoorzieningen, uitgaansgelegenheden en hotels.

Samenwerking met gemeente Rotterdam
Feyenoord werkt aan Feyenoord City in samenwerking met de gemeente Rotterdam. Het plan sluit aan op de wensen en de plannen die de gemeente heeft voor dit deel van Rotterdam-Zuid. In 2016 zijn de toekomstige functies van het gebied waarbinnen Feyenoord City valt, vastgelegd in de gebiedsvisie Stadionpark*:
– sport- en vrijetijdsgebied
– onderdeel van Rotterdam woonstad
– economische motor
– mobiliteitsknoop

* de gebiedsvisie is nog niet vastgesteld door de gemeenteraad (gebeurt voorjaar 2017)

Wat is de rol van de gemeenteraad?
De gemeenteraad bespreekt dit voorjaar de plannen voor de gebiedsontwikkeling Feyenoord City, waaronder het nieuwe stadion aan de Maas. Feyenoord vraagt de gemeente om een bijdrage van 135 miljoen. Het college doet een voorstel hierover aan de raad die hierover een besluit moet nemen. Het voorstel van het college aan de gemeenteraad is om onder voorwaarden, vastgelegd in een position paper, akkoord te gaan met een gemeentelijke bijdrage opgesplitst in verschillende onderdelen.

Stappen besluitvormingsproces en data

 • woensdag 29 maart - commissievergadering over Feyenoord City en de position paper
  De woordvoerders uit de meest betrokken raadscommissies bespreken de plannen en beslissen over moment van agendering in de gemeenteraad.
 • donderdag 20 april (onder voorbehoud) - raadsvergadering
  De gemeenteraad beslist over de gemeentelijke bijdrage onder voorwaarden.
 • verdere uitwerking plannen (na raadsbesluit)
  Vanaf het moment dat raadsbesluit genomen is worden de plannen in samenspraak met alle betrokken partijen verder uitgewerkt.
 • vaststellen gebiedsvisie Stadionpark (voorjaar 2017)
  Later dit voorjaar zal de gemeenteraad de gebiedsvisie vaststellen.
 • voorlopig ontwerp stadion
 • definitieve besluitvorming en start bouw stadion (op zijn vroegst in 2019)

 

Aanvullende informatie

Alle ontwikkelingen kunt u volgen op de website van Feyenoord City. Op de pagina van commissie Bouwen, Wonen Buitenruimte op rotterdam.nl wordt u op de hoogte gehouden van de momenten waarop de plannen in commissie en raad worden besproken.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken