omgevingsvergunning - werkzaamheden reclameuiting (bouwen)

Werkzaamheden voor reclame uitingen zijn onderdeel van de omgevingsvergunning Rotterdam.
De gemeente Rotterdam kent geen aparte reclamevergunning. Dit betekent niet dat reclame in Rotterdam vergunningvrij is.

Omgevingsvergunning - Werkzaamheden reclameuiting (bouwen)

Doe eerst de zelftoets "ik wil verbouwen" via de groene knop hierboven op deze pagina.
Hiermee krijgt u meer informatie over de Rotterdamse bouwregels en vergunningsvrij bouwen.

Blijkt uit de zelftoets dat u een omgevingsvergunning nodig heeft, dan kunt u daarna met de gegevens uit de zelftoets de vergunning op het omgevingsloket online aanvragen.
U logt als particulier in met uw DigiD en als ondernemer met E-herkenning. Voor het inloggen met E-herkenning, is het KvK-vestigingsnummer vereist.

Soms heeft u voor uw reclame een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden nodig. Als u reclame op de openbare weg plaatst, heeft u naast de omgevingsvergunning ook een APV vergunning nodig. Deze kunt u bij de gebiedscommissie aanvragen. De gemeente bekijkt dan of uw reclame-uiting een gevaar vormt voor de verkeersveiligheid of overlast veroorzaakt. Reclames mogen nooit aanstoot geven of in strijd zijn met de goede zeden.

Voldoet uw reclame-uiting niet aan de criteria uit de Welstandsnota Rotterdam, dan kan de gemeente de reclame laten verwijderen.

Kosten
U betaalt niet voor ‘reclame’ op zich, alleen als hiervoor een omgevingsvergunning ‘bouwen’ nodig is. Voor reclame zelf is er wel  belasting verschuldigd. 

meer informatie
procedures

Wanneer mag u starten met uw werkzaamheden?
Belanghebbenden, bijvoorbeeld uw buren, kunnen een bezwaarschrift indienen tegen uw vergunning bij het college van burgemeester en wethouders. Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk zes weken na bekendmaking van de beslissing, bezwaar indienen. Wordt geen bezwaar ingediend, dan is uw vergunning na de termijn van zes weken in principe definitief. U kunt dan zonder risico beginnen met uw werkzaamheden.

Na ontvangst van uw vergunning mag u meestal direct beginnen met uw werkzaamheden bouwen. Dit geldt niet bij monumenten of bouwwerken in een beschermd stads- of dorpsgezicht. De gemeente raadt u dringend aan te wachten met deze werkzaamheden tot uw vergunning definitief is. Begint u eerder, dan loopt u het risico dat u uw werkzaamheden op uw kosten ongedaan moet maken.

Controle tijdens de bouw
Gemeente Rotterdam controleert tijdens de bouw of u zich houdt aan het plan waarvoor u de omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden hebt gekregen. Ook na de bouw kan een inspecteur van de gemeente bij u langskomen.

Wetten en regels
In het hoofdstuk Reclame van de  Welstandsnota Rotterdam leest u wanneer een reclame-uiting vergunningplichtig of vergunningvrij is. U ziet hier ook welke vergunning u nodig hebt: een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden en/of een APV-vergunning.

doorlooptijd
Reguliere procedure 8 weken. Uitgebreide procedure 6 maanden. Voor beide kan er 6 weken verlengd worden
voor meer informatie wenden tot

Meer informatie vindt u op de pagina over bouwen en op de pagina over Welstand.
Voor meer informatie over uw vergunningaanvraag kunt u bellen met Bouw- en Woningtoezicht via het gratis informatienummer van de gemeente Rotterdam: 14 010.

Kijk ook onderaan deze pagina of het antwoord op uw vraag tussen de meest gestelde vragen staat.
Heeft u daarna nog vragen neem dan contact op met de gemeente Rotterdam.

veelgestelde vragen
Welke vergunning heb ik nodig voor het aanvragen van een gevelreclame en welke welstandseisen gelden?

Zie voor de welstandseisen het hoofdstuk 'reclame' van de Welstandsnota Rotterdam en de Praktische Reclamegids voor Rotterdam.

Raadpleeg ook het stappenplan uit de "zelftoets" op de pagina bouwen, u wordt hier geholpen om te bepalen of een vergunning nodig is en hoe u deze aan kunt vragen. Met de "zelftoets" vergroot u de kans op een succesvolle vergunningsaanvraag.

Email: bwt-vergunningen@rotterdam.nl

Contact opnemen met een bouwinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht via telefoonnummer 14 010

Wat zijn de mogelijkheden om reclame te plaatsen?

Zie voor de welstandseisen het hoofdstuk 'reclame' van de Welstandsnota Rotterdam en de Praktische Reclamegids voor Rotterdam.

Raadpleeg ook het stappenplan uit de "zelftoets" op de pagina bouwen, u wordt hier geholpen om te bepalen of een vergunning nodig is en hoe u deze aan kunt vragen. Met de "zelftoets" vergroot u de kans op een succesvolle vergunningsaanvraag.

Email: bwt-vergunningen@rotterdam.nl

Contact opnemen met een bouwinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht via telefoonnummer 14 010.

Waar vind ik algemene informatie over reclame uitingen?

Zie voor de welstandseisen het hoofdstuk 'reclame' van de Welstandsnota Rotterdam en de Praktische Reclamegids voor Rotterdam.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken