onkostenvergoeding college

 

Op deze pagina vindt u informatie over de onkostenvergoedingen van het Rotterdamse college.

Calculator

Inzicht in de onkostenvergoeding van het college

Voor de uitoefening van de functie van de leden van het college van B en W worden verschillende kosten gemaakt. Deze zijn ingedeeld in een aantal categorieŽn, te weten: bedrijfsvoeringskosten (ICT, kantoormeubilair, ontvangsten delegaties, etc.), bestuurskosten (ICT thuis, geschenken bij ambtsbezoeken, vergoeding tijdelijke woonruimte, etc.) en een maandelijkse onkostenvergoeding conform het rechtspositiebesluit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (representatie, contributies, reiskosten binnen gemeente, etc.). Zie voor een overzicht van deze kosten ook het Handboek College 2017.
 
Hiermee wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de leden van het college afzonderlijke onkosten moeten declareren. Onkosten die in de categorie ‘bestuurskosten’ vallen en door het collegelid zijn voorgeschoten, kunnen separaat als onkosten worden ingediend. Privť-uitgaven kunnen uiteraard niet worden gedeclareerd.

Overzicht onkostenvergoedingen collegeleden 2016
In 2016 zijn geen declaraties ingediend door het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam.

Overzicht onkostenvergoedingen collegeleden 2015
In 2015 zijn geen declaraties ingediend door het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam.

Overzicht onkostenvergoedingen collegeleden 2014
In 2014 zijn geen declaraties ingediend door het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam.

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken