college van b en w

 

Het college van Burgemeester en Wethouders vormt het dagelijks bestuur van Rotterdam.

Het college van B en W

Het college van B en W van Rotterdam

Burgemeester Ahmed Aboutaleb is voorzitter van het college en van de gemeenteraad. De burgemeester wordt benoemd door de Kroon voor een ambtsperiode van zes jaar. Na deze periode kan een burgemeester herbenoemd worden voor weer een periode van zes jaar.

Wethouders
Het Rotterdamse college heeft zes wethouders: Joost Eerdmans, Maarten Struijvenberg en Ronald Schneider van Leefbaar Rotterdam, Pex Langenberg en Adriaan Visser van D66 en Hugo de Jonge van het CDA. Elke wethouder heeft verschillende beleidsterreinen in zijn portefeuille waar hij verantwoordelijk voor is. De wethouders worden gekozen door leden van de gemeenteraad. In Rotterdam telt de gemeenteraad 45 leden. Het college van B en W opereert als een collectief, dat wil zeggen dat ze gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het door een ieder van hen gevoerde beleid.

Gemeentesecretaris
De gemeentesecretaris, Philippe Raets, is het hoofd van de ambtelijke organisatie en staat het college ambtelijk bij. Hij is door het college benoemd. Vanaf april 2014 publiceert hij zijn gesprekken met iemand uit de stad.

B en W-besluiten
Bekijk de meest recente B en W-besluiten en de besluiten in het archief.

Pers
Woordvoerders college en contactgegevens gemeente Rotterdam.
Persberichten gemeente Rotterdam

Afbeelding voor het bijhouden van paginastatistieken